Iedereen bedankt voor het welslagen van de:
KaartViewer Inspiratie Dag
5 oktober 2017
Hier zijn de presentaties in te zien

Donderdag 5 oktober 2017 te Kessel (N-Limburg)

 We mogen terugkijken op een zeer sfeervolle en hopelijk inspiratievolle dag. Met een 75-tal bezoekers hadden we het kasteel mooi gevuld. De presentaties 's morgens was een mix van techniek en praktisch gebruik. De thema's Privacy en Veiligheid zijn goed aan bod gekomen. Maar vooral ook wat Geo kan betekenen in de huidige samenleving. De workshops 's middags werden positief beoordeeld. Na de presentaties en de workshops, aangevuld met het Duel tussen de 4 oudste steden, gewonnen door Maastricht, werd uiteindelijk afgesloten met de borrel in de kasteelkelder. Wij van Team GeoNovation bedanken een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen.


De presentaties, die u kunt downloaden:

>Peter-Paul Koonings (GeoNovation)
> Richard Schols (het Privacy Huys) - r.schols@hetprivacyhuys.nl
> Lester Scheidema (Enable-U) - lester.scheidema@enable-u.com
> Sjaco Lensen (Lensen geomanagement) - sjaco.lensen@geomanagement.nl
> Harrie Dahlmans (Telengy) - h.dahlmans@telengy.nl


De dag werd aangekondigd, in middeleeuwse sferen..Uitslag interactieve Wordcloud alle bezoekers van de dag
Uitslag interactieve Wordcloud alle bezoekers van de dag


De workshops: (documenten zullen afzonderlijk verstuurd worden naar de deelnemers )


Styling - Jan-Willem van Aalst (Imergis)Drones - Mark de Haan ( Aeret)KaartViewer - GeoNovation


Duel tussen de 4 oudste steden van Nederland


Nijmegen, Maastricht, Heerlen en Voorburg zijn KaartViewer gebruikers. Zij pretenderen allen de oudste stad van Nederland te zijn. In een onderling duel is uitgemaakt wie zich terecht deze titel kan toedichten. Maastricht kwam als winnaar uit de bus!


Opmerkingen / Suggesties

Heeft u nog opmerkingen of suggesties over deze dag, dan horen wij dat graag!